TERMENI SI CONDITII

Condiţii generale pentru utilizarea site-ului

SC SCULE INTERAUTO SRL detine site-ul www.sculeinterauto.ro pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos („Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu SCULE INTERAUTO.

Drepturi de proprietate intelectuală
Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor Industriale

SC SCULE INTERAUTO SRL este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, imaginile, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea SC SCULE INTERAUTO SRL.


Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la SC SCULE INTERAUTO SRL, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.


Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse SCULE INTERAUTO distribuite în România. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea SC SCULE INTERAUTO SRL.

SC SCULE INTERAUTO SRL îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice şi la preţuri, în orice moment, fără preaviz.


Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.sculeinterauto.ro necesită o autorizaţie prealabilă în scris de la SC SCULE INTERAUTO SRL. Dacă doriţi să plasaţi un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare să contactaţi responsabilul site-ului www.sculeinterauto.ro.

Limitarea responsabilităţii

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, SC SCULE INTERAUTO SRL, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Drept aplicabil

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Actualizarea condiţiilor generale

SC SCULE INTERAUTO SRL îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.